BẢNG GIÁ Hosting Doanh Nghiệp

Mã dịch vụ PPO-DN01PPO-DN02PPO-DN03PPO-DN04PPO-DN05
Dung lượng 2 GB4 GB6 GB8 GB10 GB
Băng thông UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Addon Domain 125711
Sub-domain UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Parked Domain UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
SQL Account UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Email Account 1959UnlimitedUnlimitedUnlimited
FTP Account UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Control Panel CpanelCpanelCpanelCpanelCpanel
Backup 2 bản/tuần2 bản/tuần2 bản/tuần2 bản/tuần2 bản/tuần
Scan Virus Hàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyHàng ngày
Đăng ký tối thiểu 6 tháng6 tháng6 tháng6 tháng6 tháng
Miễn phí SSL
VNĐ/Tháng 110.000209.000308.000462.000550.000