Hotline Hotline: 096.4747.046
Follow us:  Facebook Twitter G+ Skype

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN MỚI

Mỗi tên miền phân cách bởi dấu phẩy (,)
  • .COM 329.000 VNĐ 241.000 VNĐ
  • .NET 340.000 VNĐ 249.000 VNĐ
  • .ORG 356.000 VNĐ 209.000 VNĐ
  • .XYZ 298.000 VNĐ 32.000 VNĐ
  • .ONLINE 772.000 VNĐ 31.000 VNĐ
  • .CLUB 294.000 VNĐ 20.000 VNĐ

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Đối Tác - Khách Hàng

Gọi ngay