BẢNG GIÁ Hosting WordPress

Mã dịch vụ PPO-WP01PPO-WP02PPO-WP03PPO-WP04PPO-WP05
Dung lượng 750 MB1.5 GB2.5 GB4 GB8 GB
Băng thông 20 GB50 GBUnlimitedUnlimitedUnlimited
Addon Domain 133711
Sub-domain UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Parked Domain UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
SQL Account UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Email Account 1129UnlimitedUnlimitedUnlimited
FTP Account UnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimitedUnlimited
Control Panel CpanelCpanelCpanelCpanelCpanel
Backup 2 bản/tuần2 bản/tuần2 bản/tuần2 bản/tuần2 bản/tuần
Scan Virus Hàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyHàng ngày
Đăng ký tối thiểu 6 tháng6 tháng6 tháng6 tháng6 tháng
Miễn phí SSL
VNĐ/Tháng 55.00088.000155.000209.000308.000