Bài viết

Hướng dẫn gắn thêm tên miền vào hosting DirectAdmin

Bài viết hướng dẫn Khách Hàng sử dụng dịch vụ hosting DirectAdmin của PPO gắn thêm tên miền vào hosting. 1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của DirectAdmin tại link: http://ip_host:2222 hoặc http://yourdomain:2222 2. Sau khi đăng nhập vào hosting, khách hàng chọn vào Domain Setup. 3. Sau đó khách hàng có thể chọn mục Add […]