Hoàn Hảo – Chuyên Nghiệp – Tối Ưu
Follow us:  Facebook Twitter Skype

Domain và Hosting là gì?

Tên miền hay còn gọi là domain và hosting là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet, không có domain và hosting thì không thể thiết kế web được.

Đối Tác - Khách Hàng