Hoàn Hảo – Chuyên Nghiệp – Tối Ưu
Follow us:  Facebook Twitter Skype

Zip Postal Code (Mã bưu chính) 64 tỉnh thành Việt Nam là gì?

Khác với mã vùng điện thoại, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, Zip/Postal Code 64 tỉnh thành Việt Nam:

Đối Tác - Khách Hàng