Hoàn Hảo – Chuyên Nghiệp – Tối Ưu
Follow us:  Facebook Twitter Skype

UI và UX khác nhau như thế nào?

Trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và công nghệ ngày nay, thuật ngữ “UI” (Giao diện người dùng) và “UX” (Trải nghiệm người dùng) được sử dụng nhiều hơn … Xem thêm →

Đối Tác - Khách Hàng